Werkgevers let op als het gaat om een burn-out

Werkgevers let op als het gaat om een burn-out!

Tja, hoezo moet je als werkgever opletten.

Kosten

Ten eerste is een Burn-out kostbaar, het duurt erg lang en het is niet alleen heftig voor de collega die het ervaart maar zeker ook voor de andere collega’s. Jij als ondernemer zit niet te wachten op al die verzuimkosten. Wist je dat een gemiddelde burn-out 9 tot 14 maanden duurt! Op dit moment komt men vaak bij de reguliere hulpverlening en de methode die ze daar doorgaans toepassen is drie kwartier per week naar de psycholoog en het advies uitrusten. Helaas heb ik dat zelf mogen ervaren en ik kan je zeggen dat dit niemand helpt, De werknemer met de burn-out niet en jou als werkgever niet! Een burn-out kost jou als werkgever al gauw 118.000 euro!

Opbouw kosten:

Werk gerelateerd ziekteverzuim (bijv. burn-out) kost werkgevers in Nederland 2,7 miljard euro per jaar . Let op dit zijn alleen nog maar kosten voor de daadwerkelijke verzuimdagen. Maar de kosten zijn vaak hoger, denk maar eens aan:

  • begeleiding;
  • vervanging/externe inhuur;
  • risico uitval collega’s;
  • productieverlies.

Dus de verzuimkosten liggen aantoonbaar hoger dan alleen de loonkosten. Als je dan ook nog weet dat een gemiddelde burn-out 242 dagen duurt van de 255 werkbare dagen per jaar, dan zit je grof gezegd op een gemiddelde van 11 maanden afwezigheid/verzuim.

Natuurlijk kun je je als werkgever proberen tegen dit verzuim te wapenen d.m.v. een verzuimverzekering om zo de kosten te dekken van de loondoorbetaling. Let wel, dit dekt dus alleen de loonkosten van de medewerker die uitvalt en niet de overige kosten zoals hierboven vernoemt. De kosten van verzuimverzekering liggen ongeveer tussen de 4% en 7% van de totale loonkosten op jaarbasis en een starttarief van 120,- per werknemer per jaar.

Je bent sowieso verplicht om het loon door te betalen en je bent daarbovenop ook nog verplicht om een goede re-integratie volgens Wet Verbetering Poortwachter normen te regelen. Doe je dit niet goed, dan krijg je weer allerlei boetes en sancties.

Gemiddelde medewerker:

  • Gemiddelde loonkosten:                            €489 per dag
  • Gemiddelde duur Burn-out is:                       242 dagen

Totale verzuimkosten door burn-out:  €118.338

Leidinggevende of specialist:

  • Gemiddelde loonkosten                             € 571 per dag
  • Gemiddelde duur Burn-out is:                       242 dagen

Totale verzuimkosten door burn-out: €138.182

Daarboven op creëren de gevolgen van stress  een productiviteitsverlies dat kan oplopen tot 50% met een bijbehorend kostenplaatje.

Kosten productiviteitsverlies:

Totale loonsom van de voorbeeld medewerker is 110.000 Productiviteitsverlies is 50% dus voor €55.000 is het bedrijf aan het lijden op basis van die ene medewerker. Laat staan hoe hij andere medewerkers meetrekt of wellicht veel erger: er zijn nog meer medewerkers die stress ervaren of tegen een burn-out aanzitten!

Juridische aspekten.

Ook juridisch gezien moet je wel wat belangrijke regels weten. hier volgen er een paar:

1. Werkgever kan zich niet achter bedrijfsarts verschuilen

Sommige werkgevers proberen zich achter de bedrijfsarts te verschuilen:’ Ik weet medisch niets, moet op bedrijfsarts vertrouwen’. Dit gaat om twee redenen niet op:

a) CrvB uitspraak 19 nov 2009 BK3713: werkgever blijft eindverantwoordelijk wat arts ook zegt b) werkgever moet superviseren dat bedrijfsarts alle tests van Lesa en NCVB richtlijn burnout doet, bij burnout klachten. Het zijn DIAGNOSE tests: er kan ook uit komen dat werknemer niet burnout is.

Dus met ook op lange termijn aansprakelijkheid, maar ook met oog op ‘ zorgplicht werkgever’ : werkgevers, controleert uw bedrijfsarts altijd op naleving tests van Lesa en NCVB richtlijnen!

2. Arbeidsgeneeskunde vs. individuele gezondheidszorg, en de sluiproute van diagnosefraude

Burnout, waarvan wel of niet sprake is, vast te stellen door tests en anamnese conform richtlijnen bij vermoedens van burnout, behoort tot de arbeidsgeneeskunde.

Arbeidsgeneeskunde is bij psyche het werkterrein van A & O psychologen, bij uitstek. Bedrijfsartsen zijn er ook voor bedoeld – maar voldoen niet helemaal omdat ze in het BIG register staan ingeschreven van de Individuele Gezondheidszorg, en niet in een BAG register, Beroepen Arbeidsgeneeskundige zorg.

De sluiproute om kosten te vermijden bestaat uit het overslaan van alle arbeidsgeneeskundige richtlijnen bv. Van NVAB en NCVB, om iets ‘ individueel psychologischs te vinden’. Deze sluiproute heeft twee voordelen: a) geen schijn van arbeidsgerelateerdheid b) kosten herstel vergoed door individuele ziektekostenverzekeraar.

De individuele psychologie (GZ| psychologen) is echter irrelevant omdat werkgever werknemer heeft aangenomen MET zijn verleden en hebbelijkheden. In de eerste jaren is goed gefunctioneerd met goede beoordelingsgesprekken. DUS moet in eerste instantie bij ‘ burnout klachten’ burnout richtlijnen worden toegepast.

Als de werkgever dat niet doet is die aansprakelijk, let dus op: U hebt als werkgever de plicht om de juiste zorg te bieden. 

3. Rol bedrijfsarts

De enige rol van de bedrijfsarts is in principe: ADVISEUR zijn van de werkgever (zie art. 4.1 arbowet; in de nieuwe arbowet komt het woord ‘ adviseert’ er letterlijk in).

Als de zieke werknemer stelt: ‘ Ik heb vrije artsenkeuze, en mag ook naar een A en O psycholoog gaan’ sluit de werknemer dus GEEN ‘ behandelovereenkomst’ met de bedrijfsarts. De werknemer hoeft NIETS van de bedrijfsarts op te volgen.

Qua ‘wel /niet op het werk verschijnen’ moet de werknemer WEL de aanwijzingen werkgever volgen, ook al zijn ze volgens werknemer ‘ totaal fout’. Werknemer wordt dan aangeraden een UWV deskundigenoordeel aan te vragen. Dit is een nadeel van de Nederlandse wetgeving, ‘ alleen achteraf bekijken’, want het kan maanden of jarenlang lijden betekenen, en verzwaring van de burnout, als burnoute werknemer toch naar het werk moet.

Tegen alle verwachting in hoeft een bedrijfsarts dus geen diagnose te stellen. Er is NIETS in Nederland dat erop toeziet dat een bedrijfsarts richtlijnen volgt. Als de bedrijfsarts ze niet volgt, is de werkgever verantwoordelijk

Wat ik met deze blog eigenlijk wil stellen is dat een burn-out op alle fronten niet onderschat moet worden. Het is dan dus ook beter om te zorgen dat u als werkgever doet aan Burn-out preventie. Daarvoor heeft Valyoume een uniek pakket ontwikkeld. Het VALYOUME Burn-out bedrijfspreventie pakket.

Meer weten? neem contact met ons op via onderstaande knop.

Post by Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *